Möröt      
  

  Möröt - aikuisten keskitason ryhmä

Ryhmässä jatketaan suomen kielen alkeistason hallintaa käytännön kielitaidon ja puhekielen tasolla, sekä keskitytään ‘small talk’ –valmiuden kehittämiseen.

Opetuksessa on keskeisenä ihmisiin ja ympäristöön liittyvä sanasto. Oleellisina kielen huollon teemoina ovat esittäytyminen, tervehtiminen, aakkoset, ääntäminen, verbien taivutus, kysymykset, mieltymykset, tilaaminen ja tarjoaminen. 
>>>  
  in English
  © Kingstonin Suomi-koulu 2007 
Rekisteröity hyväntekeväisyysyhdistys (Englanti ja Wales) nro 1076074