Niiskut&Neidit      
  
 

Niiskut ja Neidit (7-8-vuotiaat)

Suomi-koulussa yritämme puhua vain suomea. Käytämme selkeää, yksinkertaista yleiskieltä. Jokaisen lapsen kielelliset tarpeet otetaan kuitenkin opetuksessa ja ohjeidenannossa huomioon.
Niiskut ja Neidit -ryhmässä tavoitteenamme on hauska, vuorovaikutteinen oppiminen ja yhdessä tekeminen. Opetus pyritään integroimaan lasten kokemusmaailmaan niin, että se on jokaiselle mielekästä. Ryhmämme toimii läheisesti kaveriluokkamme Hattivattien kanssa. Useimpina koulupäivinä lapset jakaantuvat omaa kielitaitoaan ja oppimistarvettaan vastaaviin alaryhmiin. Koulupäivä on jaettu kolmeen moduuliin, ja alaryhmiin jakaudutaan yleensä kahden ensimmäisen moduulin ajaksi. Näin pystymme eriyttämään opetusta jokaisen lapsen tarpeita paremmin vastaavaksi.
Tunneilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa numerot, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, minä ja perheeni, eläimet, vaatteet, ruuat, luonto ja sää sekä suomalaiset merkkipäivät ja -henkilöt. Aiheita käsitellään monin eri tavoin, kuten keskustellen, lukien, piirtäen, askarrellen, leikkien ja pelaten sekä erilaisten kirjallisten tehtävien kautta.
Tervetuloa mukaan!

 

>>>  

  © Kingstonin Suomi-koulu 2007 
Rekisteröity hyväntekeväisyysyhdistys (Englanti ja Wales) nro 1076074