Nipsut      
  


 


 

Nipsut (5-6 vuotiaat)

Nipsut on Kingstonin Suomi-koulun 5-6-vuotiaiden ryhmä. Joka koulukerralla Nipsut tutustuvat käsiteltäviä aiheita koskeviin sanastoihin leikin, sadun ja tekemisen kautta. Nipsuja kannustetaan ryhmätöihin, ystävyyssuhteiden rakentamiseen, keskinäiseen kommunikointiin ja vahvaan itsensä ilmaisuun monilla eri tavoilla. Pääpaino on toiminnallisuudella, hauskuudella sekä oppimisen ilolla.

Tervetuloa mukaan!

 

>>>  

  in English
  © Kingstonin Suomi-koulu 2010 
Rekisteröity hyväntekeväisyysyhdistys (Englanti ja Wales) nro 1076074