Nuuskamuikkuset      
   

Nuuskamuikkuset (9-10 vuotiaat)

Kingstonin Suomi-koulussa suomen kielen opetuksessa pääpaino on aina suullisen kielitaidon ja sanaston kehittämisessä, mihin pyrimme käymällä läpi oppilaille sopivia ja heitä kiinnostavia aiheita. Nuuskamuikkuset-ryhmässä me jatkamme myös luku- ja kirjoitustaidon harjoittelua sekä käymme läpi kieliopin eri osa-alueita kuten verbien aikamuotoja, adjektiiveja ja niiden veratiluasteita sekä joitakin sijamuotoja.

Suomen kielen opettamisen lisäksi meille on tärkeää tehdä oppilaillemme tutuksi suomalaista kulttuuria, historiaa ja tapoja, ja tätä opetuksen osa-aluetta me toteutemme valitsemalla kullekin kouluvuodelle pari yhteistä teemaa. Tänä vuonna meidän teemoinamme ovat Taide sekä Suomi 100-juhlavuosi. Syyslukukaudella me keskitymme enemmän Taide-teemaan, ja tutustumme mm. suomalaiseen muotoiluun ja maalaus-taiteeseen, ja näiden lisäksi aiheitamme ovat valokuvaus ja uudemmat taidemuodot (esim. video- ja mediataide). Kevätlukukauden aikana opetussuunnitelmaan sisällytetään Suomen historiaan ja itsenäistymiseen liittyviä aiheita, ja me tulemme keskustelemaan myös siitä, mitä itsenäinen Suomi merkitsee oppilaillemme.

Opetusmenetelmiimme kuuluvat keskustelutuokiot, ryhmätyöt, pienet luku- ja kirjoitustehtävät, tarinat, kuvat ja erilaiset pelit. Tavoitteenamme ovat mukavat oppitunnit, joiden aikana suomen kielen opiskelu tuntuisi kivalta.

 
>>>  

  in English
  © Kingstonin Suomi-koulu 2010 
Rekisteröity hyväntekeväisyysyhdistys (Englanti ja Wales) nro 1076074