Pikku Myyt      
   

Pikku Myyt (6-7 vuotiaat)

Suomi-koulussa yritämme puhua vain suomea. Puhumme selkeää, yksinkertaista yleiskieltä.
Pikku Myy -ryhmässä tärkeintä on hauska oppiminen ja vuorovaikutus toisten lasten kanssa. Ryhmämme toimii läheisesti kaveriluokkiemme; Muumipeikkojen ja Nipsujen kanssa. Useimpina koulupäivinä lapset jakaantuvat omaa kielitaitoaan ja oppimistarvettaan vastaaviin alaryhmiin. Käsiteltäviä aiheitamme ovat muun muassa numerot, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, minä ja perheeni, suomalaiset merkkipäivät ja merkkihenkilöt ja tietenkin itseilmaisu suomen kielellä.
Koulupäivä rakentuu kolmesta eri moduulista:

  • askartelu/piirtäminen/kädentaidot/tekeminen
  • luku- ja kirjoitustaito/tehtävät
  • laulu, leikki, draama

Tervetuloa mukaan!

 
>>>  

  in English
  © Kingstonin Suomi-koulu 2010 
Rekisteröity hyväntekeväisyysyhdistys (Englanti ja Wales) nro 1076074