Tuutikit      
    Tuutikit (10-15 vuotiaat)

Tuutikit-ryhmässä on tällä hetkellä Kingstonin Suomi-koulun vanhimmat oppilaat, ja oppilaiden kanssa jatketaan suullisen suomen kielen harjoittelua ja uuden sanaston oppimista sekä suomen kielen käytön rohkaisemista niin kotona, Suomi-koulussa kuin myös ystävien kanssa. Opetussuunnitelmaan kuuluvat tämän lisäksi pienet luku- ja kirjoitusharjoitukset sekä oppilaille hyödyllisiä kielioppiasioita. Opetus ja oppiminen tapahtuu ryhmälle sopivien aiheiden ja aktiviteettien kautta, ja opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset suomen kielen osaamisen tasot.
Opetussuunnitelmamme aiheita ovat mm. muoti ja pukeutuminen, mainostekstit, omat harrastukset ja mielipuuhat, mielenkiintoiset maat, koulumaailma sekä unelma-ammatit. Opetusmenetelminä käytetään keskustelutuokioita ja ryhmätöitä, kuvia, tekstejä, pelejä, taidetta ja musiikkia, harjoitusmonisteita, i-padia sekä videopätkiä.
Suomen kielen opetuksen ohella tärkeä osa tuntiohjelmiamme on Suomen maahan, suomalaisiin tapoihin ja kulttuuriin sekä Suomen historiaan ja tämän hetkisiin tapahtumiin tutustumisella.
Syyslukukaudella Tuutikit-ryhmässä valmistaudutaan Suomi 100 Itsenäisyyspäiväjuhlaan ja jatketaan siten jo viime keväänä aloitettua Suomi 100-teemaa, jonka yhteydessä teemme myös katsauksen Suomen historiaan.
Kevätlukukaudella kaikissa koulumme ryhmissä toteutetaan "Lukutoukka"-projekti, jonka tarkoituksena on innostaa oppilaitamme ja heidän vanhempiaan lukemaan suomen kielellä yhdessä ja erikseen. Kaikenlainen lukeminen käy kuvakirjoista pidempiin tarinoihin, lehtiartikkeleista matkaesitteisiin, runoista ja riimeistä laulunsanoihin jne. kunhan suomen kielisen lukemisen ilo vain löytyy!

 
>>>  

  in English
  © Kingstonin Suomi-koulu 2007 
Rekisteröity hyväntekeväisyysyhdistys (Englanti ja Wales) nro 1076074